Wheels-Near-U blog


Orllwyn Teifi Vintage Show 2008

Posted in Carmarthenshire,Ceredigion by Wheels Near U Team on the August 18th, 2008

Its not long until the next annual Orllwyn Teifi Vintage Show so we thought we would take a look back at last years show and remember all the amazing things there!

This years show is set to be even bigger than last years with last years Wall of Death, New Tank Rides & a Tractor Pull. Its the 20th Orllwyn Teifi Vintage Show and takes place on August Bank Holiday 2008 – Sunday 24th & Monday 25th with a Vintage & Collectables Auction at 12 Noon on Saturday 23rd August 2008.

Wheels-Near-U will be there to document the show and will also have a ringside area – We hope to see you there!

Ceredigion Spotlight: Alan Hopkins Car Sales Ltd

Posted in Carmarthenshire,Ceredigion by Wheels Near U Team on the March 14th, 2008

Alan Hopkins Car Sales Limited, Based in Llanon sells quality used cars from Dragon Service Station in Llanon as well as running a successful garage and MOT station just up the road. Here he tells the story of how it all came too be (taken from the Alan Hopkins Car Sales Ltd Online Car Showroom!)

Alan Hopkins Car Sales ltd

English

Alan Hopkins is a third generation of motor mechanics that began serving the local community at Ty-Gwyn Garage over 60 years ago. John E Hopkins began by repairing agricultural machinery and welding work at the current site of the workshop and MOT Station during the war in 1944. He was renowned for his welding skills throughout the county. During the early years of the business he sold and repaired Elswick Bicycles.

In 1958 he opened a petrol station and some years later with the help of his son an MOT station was authorised. In 1969 Ceredig was married to Tegwen and that saw the business being taken over mainly for MOTS, Services and Repairs – which was the main core for the next 20 years. Alan Hopkins left school in 1986 and took his apprentiship at Gravells of Kidwelly while attending Pibwrlwyd Technical College Carmarthen. Four years later Alan joined the family business and shortly after Dragon Service Station Llanon was purchased, which was an excellent addition to the existing premises as an ideal position (situated on the A487) for the sales of second hand vehicles.

A new building was built at Ty Gwyn in the year 2000 which comprises of three service bays in addition to a drive through MOT facility of which is capable of testing classes 1, 2, 3, 4 and 7. All preprations, service and after sales work is now done at the above premises while Dragon Service Station is a shop window for the sales of vehicles.

In 2001 Alan was married to Carey who also plays an active part in the business being on the administration side whilst bringing up three young children- Trystan, Meleri and Steffan.
Alan spends as much time as possible in the workshop carrying out repairs and servicing work and believes that the key to continued success and repeat business is the honest service their customers have received for nearly 70 years.

Cymraeg

Mae Alan Hopkins yn perthyn i’r drydedd genhedlaeth o fodurwyr a ddechreuodd wasanaethu’r gymuned leol yn Garej Ty Gwyn dros 60 mlynedd yn ol. Dechreuodd John E Hopkins (tadcu Alan) drwy drwsio peiriannau amaethyddol a gwneud gwaith weldio ar y safIe lle mae’r gweithdy a’r orsaf MOT presennol yn ystod y rhyfel yn 1944. Roedd yn adnabyddus i bobl y sir am ei sgiliau weldio. Yn ystod y blynyddoedd cynnar roedd yn gwerthu ac yn trwsio beiciau Elswick.

Ym 1958, agorodd orsaf betrol a rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, gyda chyrmorth ei fab, cafodd y busnes ei chymeradwyo fel gorsaf MOT. Ym 1969, priododd Ceredig (tad Alan) â Tegwen ac am yr ugain mlynedd nesaf roedd y prif bwyslais ar roi gwasanaethau i gerbydau a’u trwsio dan y drefn MOT. Gadawodd Alan yr ysgol ym 1986 a gwnaeth ei brentisiaeth yn Gravells, Cydweli tra hefyd yn mynychu Coleg Trydyddol Pibwrlwyd, Caerfyrddin. Bedair blynedd yn diweddarach, ymunodd Alan â’r busnes teuluol ac yn fuan wedyn, prynwyd Garej Dragon, Llanon, a oedd yn gaffaeliad rhagorol i’r busnes presennol fel safle a oedd ar y brif ffordd (A487) ac felly’n ddelfrydol ar gyfer gwerthu ceir ail law.

Codwyd adeilad newydd yn Ty Gwyn yn y flwyddyn 2000 sy’n cynnwys lIe ar gyfer gwasanaethu tri char a chyfleusterau MOT lle gellir profi dosbarthiadau 1, 2, 3, 4, a 7. Caiff yr holl waith paratoi, trwsio a gwasanaethu ei wneud bellach ar y safle newydd yma tra bod Garej Dragon yn Llanon yn ffenestr siop ar gyfer gwerthu cerbydau.

Ym 2001, priododd Alan â Carey, sydd hefyd yn chwarae rhan flaenllaw yn y busnes ar yr ochr weinyddol, tra hefyd yn magu tri phlentyn ifanc – Trystan, Meleri a Steffan.

Mae Alan yn treulio cymaint o amser â phosib yn y gweithdy yn trwsio ac yn gwasanaethu ceir ac mae’n credu mai’r allwedd i fusnes hir a llwyddiannus yw’r gwasanaeth gonest y mae eu cwsmeriaid wedi’i derbyn ganddynt ers bron i 70 mlynedd .

Alan Hopkins Car Sales ltd

You can visit Alan Hopkins Car Sales any time by stopping by their car showroom in Llanon or giving them a call on 01974 202 660.


Want to talk to us about motor trade solutions? Want your own car sales website? Give us a call on 01545 580 004.

Comments Off on Ceredigion Spotlight: Alan Hopkins Car Sales Ltd

Wheels-Near-U in a county near YOU!

Today we have further launched Wheels-Near-U, providing a customised experience for every county in the UK. Holding true to start up concept we intend to keep Wheels-Near-U Locally focused, in order to do this we have effectively split the whole website into a site for each county.

Every county in the UK now has a Wheels-Near-U! So whether you live in Ceredigion (West Wales) or Cornwall (England), you can now use a locally focused Wheels-Near-U.

Examples:

As a start up offer we are giving away free vehicle listings in all counties for a limited period! so if you have a car, van, bike, tractor, trailer – or anything else on wheels you want to sell then Click here to register, and sell your used and new Vehicles on Wheels-Near-U!

If you have local news we want to hear it! – should you have any local news, a story of interest or anything that could be considered local editorial then send it in – you might just make front page in your counties news feed!!! Click here to contact us!

Comments Off on Wheels-Near-U in a county near YOU!