Wheels Near U - Cars For Sale

Your browser may have a few issues displaying this car page, or your connection may be slightly slow.

Solution: Click refresh or for a Text only version of this car related site (click here: Wheels Near U Text Version)

However this site will look much better in a browser that supports web standards, we would recommend using Mozilla Firefox. Its free, easy to use - like a good car!

  
Your Postcode: SA44 4XJ(Change)
Home  >  About Us  >  Win Win - (Welsh Version)


‘Wheels-Near-U’ – yn aneli I fod yr wefan orau yn Gorllewin Cymru sy’n ymwneud a wylion.
Wheels-Near-U Local

Mae’r tim ‘Wheels-Near-U yn sylweddoli fod trefnidiaeth o bob math yn bwysig I bobl sy’n byw yng nghefn gwlad.

Wheels-Near-U Come into Existence..

Mae ‘Wheels-Near-U’ wedi ei creu oherwydd y rhwystrau tran brynu, gwerthu ceir, vaniau, beiciau a cerbydau eraill yn ogysatal a ddod o hyd I gwybodaeth am trafnidiaeth gyhoeddus. Yn enwedig yng Ngheredigion mae’r brofiad hwn wedi pwysleisio y galw am wasnaeth fel hyn.
Mae ‘Wheels-Near-U’ yn prynu a gwerthu ceir ail law yn eich cymdeithas leol.

Wheels-Near-U Buy and Sell Used Cars within your Local Commuinity

Rydym nawr yn busnes er mwyn rhoi i’ch cymdeithas y wefan olwynion orau yn Gorllewin Cymru. Gyda gwybodaeth o fewn cyrraedd, newyddion a hysbysebiadau I’r holl defnyddiwr trafnidiaeth, gwerthwyr preifat, hysbysebwr masnachwyr, fermwyr, casglwyr a sawl gwasanaeth i wneud a trefnidiaeth yng Ngheedigion.
‘Wheels-Near-U’ Moesau ‘ Win Win’

Wheels-Near-U Win Win Ethics

Yma at ‘Wheels-Near-U’ rydym yn credu’n gryf yn yr egwyddor o ‘Win Win’. Mae hyn y olygu fod rhaid i pob dêl gweithio i bawb. Os mae arian yn y cwestiwn neu beido, fe allwn fod yn sicr os ydych chi’n hysbysebu gwerthiant am ddim neu yn defnyddio ein cyfarwyddiadur I chwilio am wasanaeth fe fydd ein systemau yn gweithio yn y ffordd orau I chi.

Wheels-Near-U Wheels

Rydym yn credu fydd hyn yn orau I ni ar gymdeithas ar y cyfan. Os mae ganddyn olwynion, meddyliwch ‘Wheels-Near-U’.


Pam dewis I defnyddio ‘Wheels-Near-U??

1.

Mae’r tim Wheels-Near-U yn gweithion galed I cyflwyno y ffordd orau I chi gwerthu eich cerbyd. Fe allwch gwerthu car, van, tractor, lorri, beic, carafan, cwad a.y.y.b am dim ond £0.00.

2.

Angen cerbyd neu parts mewn hast?? Fe fydd ymchwil gloi trwy Wheels-Near-U yn sicrhau eich bod chi ddim yn mynd I trafeili yn bell heb angen, e.e I Bristol a nol dim ond I ddarganfod fod yr cerbyd yna ddim lan I’r safonau a ddisgwylyd.

3.

Fe allwch chi hysbysebu undryw wasanaeth olwynion am ddim.

4.

Mae’n arbed amser, arian ac hefyd mae’n rhoi gwybodaeth I’ch cymdeithas leol ar yr un pryd.

5.

Mae eich eitem o fewn cyrraedd I chwilwyr leol yn syth.

6.

Os eich bod chi’n chwilo am set newydd o olwynion neu rydych yn chwlio am yr amserlen bws, yr arwerthiant ceir nesaf, tacsi, garaj leol neu rydych am gwybod pryd mae’r rali ‘mlaen mae Wheels-Near-U gyda’r cwbwl o dan un wefan. I cael yr holl pethau hyn dewiswch Wheels-Near-U.


Y opswnau eraill cyn Wheels-Near-U

.

Prynu neu hysbysebu trwy un or cylchgronnau ceir a/ neu wefan. Yr problem fwyaf gydag hyn yw fod eich prynwyr yn mynd I fod milltiroedd I fwrdd. Os fyddwch am gwerthu fel hyn fydd y pobl sydd yn edrych ar eich cerbyd ddim moin ddod mor bell ag Ceredigion

.

Gwerthu trwy arwerthiant, hysbysebu trwy poster neu trwy siarad gyda pobl. Y problem fan hyn yw ni fyddwch yn medru aneli at digon o brynwyr I cael werthiant am bris deg.